Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Konferencijoje SMART GAMYBA – standartizacijos svarbos pristatymas

2019 m. gegužės 15 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO 27-ąjį kartą organizuojamos tarptautinės specializuotos gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų parodos BALTTECHNIKA metu vyks konferencija SMART GAMYBA. Konferencijoje pranešimą apie nacionalinę standartizacijos sistemą ir svarbą Lietuvos pramonei skaitys Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas, o konkrečius standartizacijos pramonėje pavyzdžius pateiks Gintautas Stepukonis (VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ direktorius, LST TK 77 „Liftai“ pirmininkas) ir prof. dr. Viktoras Doroševas (Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas, LST TK 76 „Sprogiosios atmosferos“ pirmininkas).

 

Parengė Mindaugas Balčiauskas

 

Plačiau
Išleistas ketvirtasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas ketvirtasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: Nacionalinio standartizacijos institucijos įkūrimo sukaktį, pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą nacionalinės kokybės infrastruktūrai stiprinti, CEN Strateginės patariamosios grupės susirinkimą aplinkos apsaugos klausimais (CEN/SABE). Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimą originalųjį Lietuvos standartą, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

Plačiau
Archyvas