Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Naujasis „eInvoicing“ modulis. Elektroninių sąskaitų faktūrų standartai – nemokamai

Įgyvendinant 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES dėl el. sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, nuo 2019 m. liepos 1 d. Lietuvoje pradės veikti pagal Lietuvos standarto LST EN 16931-1:2017 reikalavimus parengtas „E. sąskaitos“ sistemos modulis „eInvoicing“.

Dėl įmonių patogumo ir sėkmingesnio pasirengimo naujovėms Lietuvos standartizacijos departamentas nemokamai platina du su elektroninėmis sąskaitomis susijusius leidinius – LST EN 16931-1:2017 Elektroninės sąskaitos faktūros. 1 dalis. Elektroninės sąskaitos faktūros pagrindinių elementų semantinis duomenų modelis ir CEN/TS 16931-2:2017 Elektroninės sąskaitos faktūros. 2 dalis. EN 16931-1 atitinkančių sintaksių sąrašas.

Prieigą prie šių leidinių finansuoja Europos Komisija.

Dėl šių dokumentų kreiptis telefonu (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

Plačiau
Susitikimo su Lietuvos aplinkosaugos nevyriausybinėmis organizacijomis metu aptartas glaudesnis bendradarbiavimas ir šių organizacijų aktyvesnis dalyvavimas standartizacijos procesuose.

 

Įgyvendinant Europos standartizacijos komiteto (CEN) projektą „Aktyvesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į aplinkos apsaugos srities standartizacijos procesus“ SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11, 2019 m. birželio 12 d.,  Lietuvos standartizacijos departamente suorganizuotas susitikimas su Lietuvos aplinkosaugos nevyriausybinėmis organizacijomis. Susitikimo tikslas - bendradarbiavimo stiprinimas įtraukiant nevyriausybines aplinkosaugos organizacijas į standartizacijos veiklą aplinkosaugos srityje. Departamentas pristatė pagrindinius standartizacijos principus ir įgyvendinimo tikslus, siektinus rezultatus. Nevyriausybinių organizacijų atstovai domėjosi standartizacijos procesais, technikos komitetų veikla, galimybe dalyvauti jų veikloje. Klaipėdos universiteto atstovės prof. Dr. Olga  Anne ir projektų specialistė Raimonda Faidušienė susitikimo dalyviams pristatė pranešimą „Aplinkosauginės inovacijos Pietų Baltijos regione“, kuriame pateikė informaciją apie  įgyvendinamą projektą kartu su Lenkijos ir Švedijos partneriais dėl Baltijos jūros apsaugos nuo biogenų ir kasmet patenkančių šiukšlių ir kartu su Lenkija, Danija, Švedija vykdomą projektą dėl nuotekų dumblo kokybę gerinančių priemonių paketo parengimo.

Plačiau
Bukarešte, Rumunija, 2019 m. birželio 6-7 d. vyksta Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinės asamblėjos

Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas ir vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė 2019 m. birželio 6-7 d.  Bukarešte, Rumunija, dalyvauja Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinėse asamblėjose ir aukščiausio lygio konferencijoje „Standartai remia ir stiprina bendrąją rinką“.

Plačiau
Archyvas