Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Pasirodė biuletenis, kuriame paskelbti nauji ir netekę galios standartai

Išleistas aštuntasis šių metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis, kuriame paskelbtos svarbiausios pastarojo mėnesio standartizacijos naujienos bei nauji ir netekę galios standartai ir kiti leidiniai. Išleisti 174 nauji dokumentai. Aštuoni iš jų išleisti lietuvių kalba, kiti – anglų. 13 standartų perimta iš Tarptautinės standartizacijos organizacijos, likę – iš Europos standartizacijos organizacijų. Galios neteko 77 standartai ir kitų leidiniai.

Plačiau
CEN-CENELEC paskelbė II-ojo ketvirčio veiklos suvestinę

Paskelbta CEN-CENELEC statistinė II-ojo šių metų ketvirčio veiklos suvestinė, kurioje pateikiama svarbiausių nuveiktų darbų apžvalga: paskelbtos publikacijos, darbų programos, plėtra, informacija apie tarptautinius ryšius, bendradarbiavimą su ES valdžios institucijomis, statistiniai duomenys apie technikos komitetus.

Plačiau
Pasirodė naujas liepos–rugpjūčio „ISO focus“ numeris

Naujajame liepos–rugpjūčio mėnesių „ISO focus“ numeryje dėmesys skiriamas pasitikėjimo temai. Įmonės ir klientai su pasitikėjimu pradeda kelionę priimdami sprendimus, atitinkančius jų bendrus lūkesčius, susijusius su produktyvumu, našumu, gyvenimo kokybe. Leidinyje pateikiama informacija, kaip standartai padeda šioje kelionėje formuojant abipusį pasitikėjimą.

Plačiau
CEN ir CENELEC bendradarbiauja su Europos pramonės dalyviais dėl skaitmeninės transformacijos

Šių metų birželio 29 d. Europos pramonės atstovai kartu su CEN ir CENELEC ėmėsi formuoti skaitmeninės transformacijos planą. CEN ir CENELEC kartu su pramonės atstovais surengė interaktyvų seminarą, kurio metu siekta identifikuoti skaitmeninės transformacijos dabartinę padėtį ir iššūkius energetikos, gamybos ir transporto srityse; išskirti poreikius ir prioritetus; apibrėžti standartų spragas ir standartizacijos sprendimus, siekiant iki galo įgyvendinti skaitmeninę transformaciją.

Plačiau
CEN patvirtino naują švaresnio kuro standartą

CEN patvirtino naują parafininio dyzelino, gauto sintezės arba hidrovalymo būdu, Europos standartą. Standartas EN 15940, kuris bus paskelbtas iki 2016 metų pabaigos, nustato reikalavimus ir bandymo metodus, skirtus parduodamam ir pristatomam parafininiam dyzelinui, kurio sudėtyje yra iki 7% riebalų rūgščių metilesterio ir kuris naudojamas dyzeliniuose varikliuose.

Plačiau
Archyvas