Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Pasirodė naujas „ISO focus“ numeris

Naujajame sausio–vasario mėnesių „ISO focus“ numeryje dėmesys sutelkiamas į lėktuvų skrydžius. Dar niekada skrydžiai nebuvo tokie populiarūs – anksčiau tai buvo prabangi paslauga, skirta tik privilegijuotiesiems, todėl sau tai leisti galėjo tik nedaugelis. Per pastaruosius kelis dešimtmečius kelionės lėktuvu tapo tam tikra viešojo transporto forma.

Plačiau
Patvirtinta 2017 m. Lietuvos standartų programa

Š. m. sausio 11 d. Lietuvos standartizacijos departamentas patvirtino 2017 m. Lietuvos standartų programą. Šių metų standartų programa parengta pagal pirmą kartą Standartizacijos tarybos patvirtintą tam tikrų kriterijų modelį, kuris padėjo visus suinteresuotųjų šalių pasiūlytus standartus suskirstyti pagal prioritetus ir atrinkti labiausiai atitinkančius rinkos poreikius.

Plačiau
Lietuvos standartizacijos departamente vyko LST TK 31 „Akustika“ susirinkimas

Sausio 5 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamente (T.Kosciuškos g. 30, Vilnius) vyko Lietuvos standartizacijos departamento 31-ojo technikos komiteto (LST TK 31) „Akustika“ susirinkimas. Šio komiteto veikla yra susijusi su statybinių gaminių ir statinių akustinių charakteristikų, spinduliuojamo triukšmo bei mechaninių virpesių ir smūgių nustatymo, įvertinimo ir bandymo metodų standartizavimu.

Plačiau
Standartų pardavimo naujovės

Nuo 2017 m. sausio 9 d. įsigalioja nauji standartų pardavimą reglamentuojantys dokumentai – standartų ir kitų leidinių įsigijimo ir naudojimo sąlygų taisyklės, standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų nustatymo metodikos – kurių pagrindu bus ne tik perskaičiuojamos standartų ir kitų leidinių kainos, bet ir suteikiamos nuolaidos.

Plačiau
Pasirodė biuletenis, kuriame paskelbti nauji ir netekę galios standartai

Išleistas dvyliktasis šių metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis, kuriame paskelbtos svarbiausios pastarojo mėnesio standartizacijos naujienos (įvykęs Standartizacijos tarybos posėdis, CEN TC 10 plenarinis susirinkimas, informacija apie išleistus originaliuosius Lietuvos standartus, naują TK ir kt.) bei nauji ir netekę galios standartai ir kiti leidiniai.

Plačiau
Išleisti trys originalieji Lietuvos standartai

Įgyvendinant Lietuvos standartų programą šių metų gruodžio 12 d. Departamentas parengė ir išleido originaliuosius Lietuvos standartus: LST 1204:2016 Išrūgos. Bendrieji kokybės reikalavimai, LST 1428.17:2016 Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu ir LST 1428.19:2016 Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusiu užšaldymu ir atšildymu.

Plačiau
CEN, CENELEC ir Jungtinis tyrimų centras įsipareigojo dirbti kartu

CEN, CENELEC ir Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo bus siekiama ir toliau stiprinti mokslo tiriamąjį darbą dirbančių ir Europos standartizacijos institucijų bendradarbiavimą keičiantis žiniomis ir patirtimi.

Plačiau
Prie CEN ir CENELEC narių prisijungė Serbija

CEN ir CENELEC nusprendė suteikti visateisės narės statusą nacionalinei Serbijos standartizacijos institucijai (ISS). ISS narystė įsigalios 2017 m sausio 1 d. Tai svarbus žingsnis siekiant visaverčio Serbijos dalyvavimo Europos bendrojoje rinkoje.

Plačiau
Archyvas